Naschoolse opvang

Naschoolse opvang is een geaccepteerde vorm van opvang geworden. Tenminste, als het gaat om kinderen uit het reguliere basisonderwijs. Voor kinderen met speciale behoeftes zijn er minder mogelijkheden voor naschoolse opvang. Daarom bieden wij  nu ook naschoolse opvang aan tot 19.00 uur. Als uw kind blijft tot 19.00 uur bieden wij een gezonde maaltijd aan.