Jeugd

Meer informatie voor de jeugdigen is hier te vinden.

Kinderen worden geboren met een natuurlijke drang zich te ontwikkelen. Elk kind op eigen wijze, in eigen tempo en naar eigen behoeften. Bij Almere Jungle mag ieder kind in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier de wereld ontdekken. Ieder kind doet dit anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig. Dagbesteding, individuele begeleiding of naschoolse opvang bij Almere Jungle kan dan een uitkomst bieden.

Over jeugd bij Nieuwland Werk Taal Zorg

Nieuwland Werk Taal Zorg (WTZ) is een landelijk erkende zorginstelling met diverse locaties door Nederland. Dierenpark Almere Jungle is één van de locaties waar onder andere dagbesteding wordt georganiseerd. Nieuwland-WTZ biedt dagbesteding, naschoolse- en vakantieopvang en opvang tijdens studiedagen voor de  leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar en 12+. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking, psychische problematiek, lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.

Er zijn verschillende werkonderdelen binnen onze dagbesteding. De werkonderdelen die wij op dit moment aanbieden zijn: dierverzorging, groen, techniek, horeca, winkel, administratie, ICT en facilitair. Binnen deze verschillende werkonderdelen kunnen kinderen vakgerichte vaardigheden opdoen. Daarnaast stimuleren wij op samenwerken, zelfstandigheid, zelf initiatief leren nemen, zelfvertrouwen vergroten en natuurlijk plezier en ontspanning.

De invulling van de benodigde zorg zal samen met het kind en ouders/verzorgers worden besproken. Er zal een ondersteuningsplan op maat worden gemaakt, deze vormt de rode draad van het traject.  In het ondersteuningsplan worden persoonlijke doelen opgesteld gericht op de ontwikkeling van het kind. Dagbesteding vindt plaats in een groepssetting, of indien gewenst (of noodzakelijk) middels intensieve individuele ondersteuning. Dit is afhankelijk van de zorgbehoefte en hulpvraag van het kind.

De vestiging Almere Jungle is voor jeugdigen van maandag t/m vrijdag geopend van 09:00 uur tot 19:00 uur. Indien de jeugdige tot 19:00 uur zal verblijven zal er een gezonde avondmaaltijd geserveerd worden.

De ondersteuning in het kort

Dagbesteding / individuele begeleiding

Nieuwland-WTZ biedt dagbesteding en intensieve individuele ondersteuning aan kinderen. Ieder jaar zijn er veel kinderen die voortijdig school verlaten, een leerplichtontheffing hebben gekregen, of die door andere redenen niet kunnen worden teruggeplaatst in het regulier of speciaal onderwijs. Veel van deze kinderen komen thuis te zitten, hierdoor staan zij stil in hun ontwikkeling daarnaast leidt dit vaak tot een sociaal isolement of een risicovol netwerk, een onwenselijke situatie.

Binnen de dagbesteding bieden wij kinderen een veilige omgeving waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Daarnaast krijgen zij hier de kans om diverse vaardigheden op te doen binnen de verschillende wekplekken. Kinderen kunnen volledig of gedeeltelijk, onder school- of werktijd een dagbesteding traject volgen bij onze dagbesteding.

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang is een geaccepteerde vorm van opvang geworden. Tenminste, als het gaat om kinderen uit het reguliere basisonderwijs. Voor kinderen met speciale behoeftes zijn er minder mogelijkheden voor naschoolse opvang. Daarom bieden wij  nu ook naschoolse opvang aan tot 19:00 uur.

Vakantie opvang

Vakantie is vaak bedoeld om te genieten en bij te komen, maar echter blijkt uit de praktijk dat dit voor sommige kinderen lastig kan zijn. Sommige kinderen hebben  hulp nodig bij het invullen van hun dag. Voor deze doelgroep is er op onze locatie in Almere vanaf 2019 ook vakantieopvang tijdens alle school vakanties.

Studiedagen

Elke school heeft gemiddeld 6 tot 10 studiedagen per jaar. Studiedagen vallen onder schooltijd van het kind waardoor hij/zij die dag niet naar school kan.  Vaak zijn dit dagen waarop ouders werken en het lastig is om opvang te regelen.

Voor deze dagen bieden wij ook opvang aan waarbij er een programma op maat zal worden aangeboden.

Wil je je direct aanmelden voor een kennismakingsgesprek? Klik dan hier!
Wil je meer informatie over zorg bij Almere Jungle? Klik dan hier.